NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

جيشه خليفه قمه

في الهمه رادع لكل طماع

التضحيه في دمه

ولا همه ساوى العدو في قاع

يحموم حارق سمه

من شمه ل صقورنا ينصاع

وعزمه بوخالد ضمه

ويعمه لجل العرب مفزاع

أمن الخليج ويمه

في الذمه من قال مجده ضاع

ارواح له ملتمه

ل لمه تدحر و تلوي اذراع

ويهبي عديم الذمه

بنسمه لو زمهرت لوضاع

لوهي لفت مدهمّه

معتمه اسفر فضاها شعاع

لاح النصر وانتمه

في مهمه جيدوم له و اسباع

فينا طموحٍ جمه

ل الامه ندمل جروح وساع

Leave a Reply

Your email address will not be published.