NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

يا عَلمنا، يا عَلمنا

يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء يا عَلمنا

يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء يا عَلمنا

(يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (يا عَلمنا 

رافعينـك صَـانعين الإتحـاد

يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء

شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد

(يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (يا عَلمنا

رافعينـك صَـانعين الإتحـاد

يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء

شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد يا عَلمنا

(يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (في عالي السماء

(رافعينـك صَـانعين الإتحـاد (يا عَلمنا

(يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء (بالدّماء

شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد

إنت ثوب العــز فيك إتجَسَّـما

في أربَعَـة الألوان يا رَمـز البلاد

فيك الأبيــض للسـلام وتسـلما

والحَمَـر رمـز البطولة والجِلاد 

(إنت ثوب العــز فيك إتجَسَّـما (يا عَلمنا

في أربَعَـة الألوان يا رَمـز البلاد

فيك الأبيــض للسـلام وتسـلما

والحَمَـر رمـز البطولة والجِلاد 

(لونـك الأخضَر ربوعــك والحِمى (يا عَلمنا

والمعـادي مـن سـوادك في حداد

لك خليفـة حـاميٍ ومعَظّمِـا

إنـت فـي قلبـه وعينه والأياد

(يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (في عالي السماء

رافعينـك صَـانعين الإتحـاد

يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء

شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد

يا عَلمنا لك خليفـة حـاميٍ ومعَظّمِـا

إنـت فـي قلبـه وعينه والأياد

إسـتلمك إمعـززّ ومكرّما

مـن يميـن الشّــيخ زايـد بالحياد

(لك خليفـة حـاميٍ ومعَظّمِـا (يا عَلمنا

إنـت فـي قلبـه وعينه والأياد

إسـتلمك إمعـززّ ومكرّما

مـن يميـن الشّــيخ زايـد بالحياد 

(كَأن حبـر المَجـد عنك إتكلّما (يا عَلمنا

بحروف النّـور عـن حبـر المـداد

دوم عَ الرَّايـات سِـر وإتقَـدّما

مثـل شعبك اللي عليهم الإعتماد

(يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (في عالي السماء

(رافعينـك صَـانعين الإتحـاد (الإتحاد

(يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء (يا عَلمنا

شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد

نحتفـل بك والوطن يترنّما

باِسمك الغالي ليوم الإتحاد

كـن زايـد في السّـماء يتبسّـما

كلّما رفرفت يفرح بالوكاد 

(نحتفـل بك والوطن يترنّما (يا عَلمنا

باِسمك الغالي ليوم الإتحاد

كـأن زايـد في السّـماء يتبسّـما

كلّما رفرفت يفرح بالوكاد  

(ويـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء (يا عَلمنا

رافعينـك صَـانعين الإتحـاد

يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء

(شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد (يا عَلمنا

يـا عَلمنا رفي عَـالي السـماء

رافعينـك صَـانعين الإتحـاد

يبـذلون ويفتـدونك بالـدّماء

(شعبـك وجنـدك إذا حَـق الجهـاد (يا عَلمنا

(يا عَلمنا (يا عَلمنا

Leave a Reply

Your email address will not be published.