NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

درع الـعرب بـو خالد المقدام يــاحـي طــاريّـه ويـــا حــيّـه

تـنـقاد لــه كـل الـقلوب هـيام وتــفــداه راضــيـةٍ ومـرضـيّـة

بـسـمة مـحـمد تـنـور الأيــام وتـنـعـش عـلـيها كــل نـشـميّه

يـنعشن لأجل محقّق الأحلام ويــزهــن بـمـرتـعشه ومــريّـه

عـيـونهن كـنـها عـيون أريـام و مــثــانــي دلالٍ قــريـشـيّـه

يـزيـد حـبـه عـام بـعد الـعام بـعـيـونـنـا وقـلـوبـنـا الــحـيّـة

لــو يـنـجبنّ الـبيض بـالأتوام هــذا الـرجـل وهبة سـماويّـه

يـتبعْه طـهر الـغيم والأنـسام والـطـيـر والأغـصـان والـفـيّه

لأجـله تـفَـرّ الـبنـدق أم حـزام فــــي كـــل عـيّـالـه وحـربـيّـه

عـزوة عيال آدم بشرق وشام مـن حيث ما سارت خطاويّـه

ســـدّه بـعـيد ونـظـرته قــدام و الله مـسـدّد صـافـي الـنيّـة

شوق الغضيض المتّـقي بلثام راع الــكــفـوف الـزعـفـرانـيّـة

Leave a Reply

Your email address will not be published.