NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
NojoumTV/MP3/Al-yamam, Hussain Al Jassmi/Hussaid Al Jassmi – AlYamama

 إحتـــواكْ الفوزْ لي قبلْ إحـتــــــوانـــي

بيـنْ ذرعــانْ الشـــرفْ والمِرجـلــــــهْ

يحضنـــك مثل المحــــب المرحبانــــي

شــــاف له غالــــي وقـــــام يــدللـــــــه

عادتــكْ مثلـي ف هـوى بنـت الحصـانِ

فـــي شـرايــــــينك هــــواه ومنــــزلــــه

ما لهـا من وصفهـا في الخـــيل زانـــــي

اليمـــامة الكـــــامـــــلـــة المكمــلــــــــه

أي أرض تحـــلــهــا تشــــد العنـانـــــــي

خــوف من ترخــيــــه تضـــــرب زلـزلـــه

مـا تســـــــوي لخــيلـهم كـانـــي ومـانـــــي

وجهها في كل وقــت تجمـــله .. يـا حمـدان

عادتـــــكْ مثـــلــي إذا حـــــانْ الـرِّهــــانـــي

كــــلْ مـــنْ راهـــــنْ علـــــيــــكْ إتْجــمِّــــلهْ

وعـــادتـــــكْ مــثـــلي إذا إحمَــــرْ السّــــــِناني

كنـــتْ إنــتــــهْ الحـــــلْ لـــهْ والمشــكـــلـــــــهْ

وعــــادتــــكْ مـثـــلي إذا مـــا والوقـــتْ شـــــانِ

تـكــتـــــمْ أنفــــاسْ الخـــــطـــــــوبْ المِجـبِـــلــهْ

وعــادتــــــكْ مثـــــــلــــــي إذا شــــحْ الزَّمــــانــي

تـــــــروي أيــــــامْ الزمــــــانْ المِـــمْـــــحِلــــــهْ

وعـــــــادتـــكْ مـــثــــــلي إذا غـــاب الأمــــــانِ

صـــــــرتْ حصــنْ الخايفــــــهْ والأرمـــــلــــهْ

وعـــــادتكْ مــــثــــلي إذا مـــــا جــاكْ عـــــانـــــي

مــــن ينـافــــــســــهـا بيــــخـــســر الإتــــزانــي

وبسبـــــــبـــها يكــون في اكـــبــــر مــعـــضلــــه

أقبـلـــــــت يا كــــانهــا البـــرق اليــــمـــــانــــي

والخـــــيــــــــــول لهــــــا تكـــــــون مذللـــــه

فـي سبــــــاق القـــــــدرة ف اوروبـــــــا بعيانـي

الـعـــــــام فــــــازت به ولقــــــبهـا تحمـــــــــله

والســــــنهْ هـــذي بحـــــزةْ الإمتـحـــــانــــــي

حطَّمــــــــــتْ لأرقـــــامْ لــي متْسجِّــــــلــــهْ

تفْــزعــــهْ حتّــــى يظنّـــــــكْ مــــن هَـــــلِـــــهْ

يـــومْ ع العـــــــالمْ خـــــــذتْ لأولْ وبـــــــــانِ

فــعلهـــــــــا ومــاحـــدْ يقـــــدرْ يِــــــجهَــــــلِهْ

هـــــــي أميــــــرة ع المرابـــط بالضمـــــــانِ

وأنــــــا أضمنهـــا على مــــــــــــا تفعــــــــله

كــــــان فارسهـــا الذي يعـــــــرف المعــــــــاني

فــــــارس حـــــــــروف القصيــــــد المذهـلـــــة

عـــاشْ حمـــــــــدان ولـــــــهْ إنــــزفْ التهــــاني

ودامْ عَ الأولْ يفــــــــــــــــــــــــوزْ بــأوِّلـــــــــهْ

Leave a Reply

Your email address will not be published.