NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

الخِـلاصـهْ يــا زعيـمْ المرجِلِهْ أنْ كِلْ الشَّعــبْ في أمــركْ يثـورْ

 ولـي بديـتــهْ يا محمـدْ كَمّـِلـهْ وكِلِّنــا ويَّــاكْ ياصَقْــر الصِّقـورْ

 عَـلِّــمْ الخاينْ يـا كيـفْ إتنـزِّلهْ وكيفْ أنْ الغدرْ بأصحـابهْ يـدورْ 

وحصنـهْ اللِّـي فيهْ لاجـي زلزلهْ ودكْ دارهْ وخَــلْ تَـدبــيرهْ يـبورْ

 خَلِّهـمْ عنْ غَـدْرهــمْ في مشكلِهْ إختبوا مثلْ الزِّواحفْ ف الجحورْ

 دولــتـكْ باللِّـي إستـوىَ متْيَمِّـلهْ والشهــادهْ نورْ ساطِعْ فوقْ نــورْ

 ومنْ جَـــرَحْ سبـعْ الفـلا يتحَمِّلهْ والأسَدْ إذا إنجِرَحْ صارْ إمخَطـورْ

 الشَّهــامــهْ فْ شَـعبنـا متـأصِّلـهْ ديـرةْ الشِّجعــانْ وافيــنْ الشِّبــورْ

 ومنْ تِبَعْ كِسرىَ وأمسىَ منْ هَلِـهْ بينـهْ وبينْ العَـرَبْ بَنحــطْ سـورْ

 ومنْ زمانْ ترىَ نِعَــرفْ المسألـهْ ولي نشوفَهْ اليومْ منْ ذيكْ البذورْ

 الحــذرْ يــا منْ قَـدِرنــا تِجْـهَلِهْ عنْ فعــايلنا لايَعمْيـكْ الــغـرورْ

 دَمْ منْ ضَحَّــىَ تـــرىَ مـا نهْمِلِـهْ ماخـذينْ الثّـَارْ لـوُ طبعكْ حـذورْ

 نَبـعـِنــا ثَــرْ العــطا مــنْ أوِّلِـهْ بحرْ زاخرْ منهلهْ يروي البحـــورْ

 ولي جَــرىَ لأجلْ النَّصــرْ نتأمِّلِهْ زادنا قوَّهْ وعزيمــهْ في الصِّــدورْ

 ساعــةْ التَّحريــرْ ماهي مْطَـوِّلـهْ وكِلَّهـــا أيَّـــــامْ وتجيــكْ الأمـورْ 

كِـلِّنـــا نـحاربْ بـعــزمٍ نبـذلـهْ وكلْ هذا الشَّعبْ عَ الشِّدِّهْ صبــورْ 

والنَّصـــرْ بـعزومـنــا بَنْحَصِّلـهْ ويا محمدْ أبشـرْ بيــومْ السِّــرور

Leave a Reply

Your email address will not be published.