NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

مــعقوله بـس من نـظره ؟!

يــروح قــلبي ب كــبره ؟!

مـن شفتـك ضـعت مني

ومــا عنــدي عــني فكره !!!

 

واعي .. بس مو واعي

حـبّك .. غـيّر أطبـاعي

نـسيت الـقلب بيــدك ..

ولا أبــــــــي أذكــره ..

ما شـئت فـيني خـلّه ..

وما شـئت فـيني غيْره ..

سـبقـني الـقلب يـمّك !!

كــل نـبضه تـب تلمّـك !!

يـهمنـــي ! إنّ أحــبّك ..

لـــو إنّـــي مــا أهـمّك ..

 

راضي ... عـنّي متغاضي ..

شـوفه.. قلبـي لـك ماضي ..

مـــــا ودّه إلا قـــــربك ..

ل غــيرك مـعطـي ظهره ..

مـثلــك إذا بــيحبنـي ..

يـــا عــلّ الــكل يـكره

Leave a Reply

Your email address will not be published.