NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

ياجميل في تباريجه 

جل من سواه خلاقه

لي سمعته هانت الضيجه

وانتشيت بروح مشتاقه 

ذبت وانا من مشافيجه 

اسهر بروياه واشتاقه 

غاليأ وادرى مواثيجه

وافي بعهده وميثاقه  

سحر يتلف من مداعبجه 

كن بي من عينه اسياقه

عود يتثنى من الميجه

غض رابي مالت اوراقه 

لي خطى يمشي بترفيجه

ير بالمنكوس عشاقه

 كن خده من مشاريجه

واوجناته نوض براقه 

فرد نافل في مخاليجه 

من حرير السندس ارناقه 

يفطر الصايم على ريجه 

والنحل يشرق ايلا ذاقه

 برمج احساسي تبرميجه

على  ما يبغيه ع فاقه 

يابه الحظ اوتوافيجه 

لي يشافي روح معتاقه

Leave a Reply

Your email address will not be published.