NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
NojoumTV/Videos/Al Eadiat/MBR poetry – Al Eadiat

دنيا الشِّعِرْ عندي مباديها آعرفْ أَوَّلْها وتاليها

ما تنرفعْ رايةْ شعرْ وإلاَّ قِوَّةْ يميني لي تِعَلِّيها

حبْ الرِّمَكْ يجري بشراييني آحبِها وآحبْ طاريها

أقْسَمْ بها الرَّحْمنْ ف كتابهْ سبحانهْ إبعلمهْ مِسَوِّيها

العادياتْ الإسمْ للسُّورهْ حَلَفْ بها وهذا مِغَلِّيها

وفي الغاشيهْ آيهْ لمنْ فَكَّرْ والهينْ مذكورَهْ بتاليها

وماينحلفْ إلاَّ ترىَ بغالي هوُ لي ذكرها وهوُ مِسَميِّها

إظهورها عِزْ وشرَفْ تالدْ وبطونها كَنْزْ إلمِحبّيِها

ولي ما يعَرفْ الخيلْ يظلِمها وأهلْ الجَهَلْ لِصقورْ تشويها

والمورياتْ اللِّي حوافرها تجدحْ شرارْ النَّارْ تَوْريها

وإذا المدىَ طَوَّل بقوَّتها إتزيدْ ماشَيٍّ يهَدِّيها

تشَهدْ لها القِدْرَهْ علىَ القِدْرَهْ وتِشْهدْ لها الدِّنيا ومنْ فيها

قضيتْ عمري في مِوَدَّتها أحبِّها ولا أقدَرْ أخَلِّيها

ياكَمْ منْ صَحرا ومنْ غابهْ قطَعْتها وآنا أجَدِّيها

وياكَمْ بأفكاري أحاورها ولوُ نِختِلِفْ أرجَعْ وأراضيها

إتْعَرفِني وإتعَرفْ أسلوبي والخيلْ تِفْهَمْ طِبْعْ راعيها

فيها الذكا والعِرفْ والفِطنهْ إبلا كلامْ أفهَمْ وأحاكيها

وإنْ غِبتْ عَنها دَوِّرَتْ عَنيِّ ريحَةْ ثيابي بَسْ تكفيها

هي مِثلْ شعري ومِثْلْ تَفكيري حِرَّهْ ولا شيٍّ يساويها

عطيتها لي مَرْ منْ عمري واللي بقىَ منْ العمرْ بَعْطيها

Leave a Reply

Your email address will not be published.