NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

عمانيارمزالعروبة

ياجنةالارضوأعجوبة

اسألواقرأعنالتاريخ

شهودوأوراقمكتوبة

تراثعمانوحصونها

سيفين وخنجر فنونها

فيهالعماميوصهورييفدونها

يعمانيادارالاصاله

منمسندملاصلاله

فيهاالامانوالاستقرار

وشعبهاالطيبخصاله

السلطانقابوسالمفدى

يامر و حنا مانرده

يرخص له الغالي أبونا وافين

ربييحفظجيابلادي

ويبعدجعنعينالاعادي

ويحفظلناالسلطانقابوس

يالليمكانجفيفؤادي

دايمعلىالقمةودايم

تبقين لو الجو غايم

ياموطني مايوصلونك

Leave a Reply

Your email address will not be published.