NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

يا جميل المحيا منك مب مني

قمت تبعد بعيد و تترك أحبابك

شوف الأيام بعدك كيف خلني

ع فراش الشقا و أسامر غيابك

يا جَمِيل المُحَيّا مِنكَ مب مِنِّي

قُمتَ تُبْعَد بُعَيْدَ و تَتْرُك أَحْبابكَ

شَوَّفَ الأَيّام بُعْدكَ كَيْفَ خَلَّنِي

ع فَرّاش الشَقا و أُسامِر غِيابكِ

كم الأشواق ودنّي و يابنّي

كل ليلة يمرنّ بي على بابك

مكثر الخود لكن ما يعيضني

يا مطول غيابك ما رخصنا بك

كَمّ الأَشْواق وَدَنِيّ و يَأْبَنِي

كُلّ لَيْلَة يُمَرِّننَ بِي عَلِيّ بابكَ

مُكْثِر الخود لَكِن ما يُعِيضنِي

يا مُطَوَّل غِيابكِ ما رَخُصنا بِكَ

كل ما فيك معجبني و مذهلني

من غلاتك أقبِّل وطية ترابك

مدخل الله دخيلك لا تجنني

خاف ربك عليّه و احسب حسابك

كُلّ ما فِيكَ معجبني و مذهلني

مَن غَلّاتكَ أَقْبَلَ وَطِيَّة تُرابكَ

مَدْخَل اللّٰه دَخِيلكَ لا تَجُنّنِي

خافَ رَبّكِ عَلِيّهُ و أَحْسُب حِسابكَ

يا حبيبي تفضل وش بدر مني

ليش غيرت دربك شالذي صابك

الزمن لي مضي يا ليت بيثني

يوم عهد المودة به فرحنا بك

يا حَبِيبَيْ تُفَضِّل وش بَدَرَ مِنِّي

ليش غَيَّرتِ دَرْبكِ شالذي صابك

الزَمِن لَيّ مَضِّي يا لَيْتَ بيثني

يَوْم عَهْد المَوَدَّة بِهِ فَرِحنا بِكَ

لك أغني فرح و إحساسي يغني

يا فريد الحسن أموت و أحيا بك

مطلب القلب عن حالك تطمني

و ليت يا ليت خطك دايمٍ شابك

لَكّ أُغْنِي فَرَح و إِحْساسَيْ يُغَنِّي

يا فَرِيد الحُسْن أُمَوِّت و أَحْيا بِكَ

مَطْلَب القَلْب عَنَّ حالِك تَطْمنِي

و لَيْتَ يا لَيْتَ خَطَّكِ دايِم شابَكِ

Leave a Reply

Your email address will not be published.