NOJOUM

شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open
SEARCH MUSIC NOJOUM CHAT PROFILE
شوفها في تطبیق نجوم - نجوم أحلی
Open in NOJOUM App Open

ليش يا لباس المخور غيبتك طالت على إحبابك

شي ما يعقل ويتصور هالكثر يبطي بك غيابك

كل ما بدر إلدجى نور ف إلمسا قلت القدر يابك

يا شبيه البدر ما عور قلبي إلا شعور إغتابك

لِيَشِ يا لِبَاسَ المخور غِيبَتَكَ طَالَتْ عَلَى إحبابك

شِي مَا يُعْقِلُ وَيَتَصَوَّرُ هالكثر يبطي بِكَ غَيَّابَكَ

يا حلاة الوجه المصور بالجمال وقمة أدابك

في نواحي الأرض لو دور صعب يلقى لو من أقرابك

يا حلاة الْوَجِهَ الْمُصَوِّرَ بِالْجِمَالِ وَقِمَّةَ أدابك

فِي نواحي الأرض لَوْ دَوْرَ صَعْبِ يَلْقَى لَوْ مِنْ أَقُرَابِكَ

قلب ملكك طوع ومسور قصرك و مفتاحك وبابك

ناس تتخيل وتتصور وإنت كل المدح لحسابك

لِيَشِ يا لِبَاسَ المخور غِيبَتَكَ طَالَتْ عَلَى إحبابك

شِي مَا يُعْقِلُ وَيَتَصَوَّرُ هالكثر يبطي بِكَ غَيَّابَكَ

زين أصل وغيرك مزور إنت بس الزين يحلا بك

شعرك الملتف ومكور كنه يشكل لك حجابك

زِيَنُ أَصِلَّ وَغَيْرَكِ مُزَوَّرَ إنت بَسْ الزَّيْنَ يَحُلَّا بِكَ

شِعْرَكَ الْمُلْتَفَّ وَمُكَوَّرَ كُنْهِ يُشْكِلُ لَكَ حِجابَكَ

كل ما في عودك مطور تفتخر به حلة ثيابك

الخصر والردف لمدور زيدٍ في نفسك إعجابك

لِيَشِ يا لِبَاسَ المخور غِيبَتَكَ طَالَتْ عَلَى إحبابك

شِي مَا يُعْقِلُ وَيَتَصَوَّرُ هالكثر يبطي بِكَ غَيَّابَكَ

Leave a Reply

Your email address will not be published.